Leg. psykoterapeut & beteendevetare Leg. psykoterapeut & beteendevetare

Krysmyntha Sjödin har under 14 år arbetat med psykoterapeutiska samtal. På behandlingshem, inom elevhälsan, inom öppenvården, med långtidsarbetslösa och i privat regi med fokus på individ och familj. Hon arbetar med psykodynamisk kort- och långtidspsykoterapi med kognitiva inslag.
Fokus är på förändring och Krysmyntha kan anpassa metod och behandlingstid efter önskemål och behov. Tar i första hand emot vuxna, par och ungdomar, men familjer är också välkomna i hennes arbete med skolproblematik. Krysmyntha har särskild kompetens rörande långvarig skolfrånvaro och har gett ut två metodhandböcker i ämnet. Hon föreläser och håller i kortare kurser kring detta samt kring psykosociala aspekter i arbetslivet och om motivation.
Läs mer om Krysmyntha här.
Medlem i RPC (Riksföreningen PsykoterapiCentrum) och följer deras yrkesetiska riktlinjer.

Leg. psykoterapeut, leg. sjukskötare & handledare Leg. psykoterapeut, leg. sjukskötare & handledare

Owe Larsols arbetar med varierade problematik, allt ifrån livskriser och s.k. traumatiska kriser (övergrepp både fysiska och sexuella, mobbning, sjukdom i familjen, oväntade dödsfall) till svårare personlighetsproblematik. Grundsynen är psykodynamisk och Owe använder sig av de psykoanalytiska metoder som utvecklats under de senaste åren med särskilt fokus mot svårare personlighetsproblematik och aggressionshantering.
Owe har de senaste åren arbetat mycket med MBT (Mentaliseringsbaserad behandling) och har erfarenhet av denna metod vid många tillstånd och psykologiska svårigheter.
Owe är utbildad i MBT som bygger bl a på teorier om mentalisering, det vill säga, förmågan att reflektera, tänka och känna omkring sina egna och andras mentala tillstånd och föreställningar.
TFP (Tranference Focused Psychtherapy) är en annan psykoterapiform som jag är utbildad i och som huvudsakligen vänder sig till människor med Borderlineproblematik.
Läs mer om Owe här.
Medlem i RPC (Riksföreningen PsykoterapiCentrum) och följer deras yrkesetiska riktlinjer.
Leg.sjuksköterska, psykoterapi under handledning Leg.sjuksköterska, psykoterapi under handledning

Rita Stolpe är Leg.sjuksköterska, specialistutbildning i psykiatri, certifierad för sorgebearbetning samt DBT-terapeut. Hon har arbetat inom psykiatrin sedan 1975, både med akut intensivvård PIVA samt med långa behandlingsinsatser. Erfarenhet av samtliga diagnoser och åldersgrupper och har förutom att starta upp nya verksamheter, även arbetat som chef och projektledare.
Rita har under åren utbildat sig inom sorgebearbetning, kris, debriefing samt gruppledare i hälso-och sjukvård.
Hon är van att möta människor i svåra sorger, depression/ångest och relationsproblematik. Du är välkommen till henne på terapeutiska samtal för att komma vidare.

 

Leg. psykolog med inriktning KBT och ACT Leg. psykolog med inriktning KBT och ACT

Tove Hultman-Boye arbetar för närvarande i egen verksamhet, Hultman-Boye Psykologtjänst, med mottagning på Skeppsbron 10, Gamla stan med smärta, depression, ångest, sömn, brist på livskvalité och föräldrahandledning mm. 
Tove tar även uppdrag som konsult/handledare till pedagoger, föräldrar och barn där det förekommer problembeteenden. Hon arbetar parallellt  på Södertälje smärtmottagning (SLL), med ACT-baserad multimodal rehabilitering av patienter med långvarig smärta och på Mindler, en ehälsotjänst mot psykisk ohälsa (SLL).
Tidigare erfarenhet bl a av beteendeträning av barn med autism, föräldrar samt pedagoger på Autismcenter Små barn, Habilitering och hälsa (SLL) och personalstöd på Visavi AB (nuvarande Falck Healthcare).
Tove har tidigare arbetat som operasångerska i Göteborg och Stockholm, men är nu en hängiven amatör och mer aktiv inom jazz. 
Medlem i Beteendeterapeutiska föreningen och Psykologföretagarna Thorbjörn Edlund är specialist i allmänpsykiatri.
Torbjörn har för närvarande lång kötid och tar enbart emot nya patienter via intern remittering.