Om psykoterapi


Kanske är det svårt att styra livet i den riktning du skulle önska. Kanske är det svårt att få relationer att fungera. Vi människor stöter på olika typer av svårigheter i livet och ibland behöver vi hjälp av andra för att få stöd att komma vidare.

Idag finns det olika sätt att hantera svårigheter på; Försöka strunta i hur det känns, ”lösa” sina problem på samma sätt som innan, äta medicin och/eller söka professionellt samtalsstöd. Det enda sätt som både ger en symtomlindring samt en långsiktig förändring är att tillsammans med en psykoterapeut bearbeta och förändra hur man hanterar livet. Det borde inte vara svårare att få kvalitativ hjälp för sitt psykiska mående än för sitt fysiska, men i dagens samhälle kan det vara svårt att inom den offentliga psykiatrin verkligen få det stöd som behövs.

Att gå och prata med en psykoterapeut skiljer sig från att prata med kompisar eller familj, även om ni står varandra mycket nära. En psykoterapeut är en kunnig person utan egen agenda, som du inte behöver stå i tacksamhetsskuld till eller känna dig gnällig inför. Psykoterapeuten fokuserar på dig, dina känslor och tankar för att tillsammans arbeta så att du kan komma vidare.

En psykoterapeutisk behandling kan se ut på olika sätt beroende på vilken metod och utbildning terapeuten har. De största inriktningarna i Sverige är Psykodynamisk och KBT, båda har starkt vetenskaplig förankring (Stiles et al. 2006, 2008) och har visat på samma positiva lindring av psykiskt mående som medicinering (Lambert, 2002). Behandlingarna kan vara olika långa, ha ett särskilt fokus som t ex trauma och ångest eller vara mer insiktsbetonade. Det går även bra att gå i terapi som par eller som familj, men fråga vilken erfarenhet och utbildning psykoterapeuten har så det blir rätt från början.

Psykoterapeuter

En legitimerad psykoterapeut arbetar under tillsyn av Socialstyrelsen och har genomgått en utbildning som behöver vara godkänd av både Högskoleverket och Socialstyrelsen.
En psykoterapeut arbetar med samtalet som verktyg och behandlar psykiska störningar och nedsatt mental hälsa så som exempelvis depression, ångest och relationsproblem.

Alla psykoterapeuter har tystnadsplikt.


För dig som vill läsa mer



Psykoterapi gör det lättare att:

Ändra beteende

Ta beslut

Hantera relationer

Minska negativa och störande tankar

Förstå andra och dig själv

"Komma loss" när du fastnat

Få bättre sömn

Finna nya vägar att hantera svårigheter på

Skapa en sammanhängande bild av dig själv

Öka självförtroendet

Hitta nya livsstrategier och lösningar

Få stöd vid förluster