FöretagsstödPersonalstöd och Krishantering

Arbetsmiljöverket föreskriver (AFS 1999:7) att
företag ska ha tillgång till både kris -och personalstöd för att kunna
förebygga ohälsa och långvarig sjukfrånvaro från arbetet.
Med kunskap och en helhetssyn på arbetsmiljön kan du som företagare skapa ett långsiktigt förebyggande arbete som sänker motverkar kort och långvarig sjukskrivning hos personalen.

Din personal är en nyckelfaktor för att uppnå bästa resultat och vi erbjuder därför:


■         Personalstödjande samtal

■         Krishantering, i grupp eller enskilt.

■         Stresshantering

■         Konflikthantering

■         Avlastnings- och handledningssamtal för dig som är ansvarig/chef


Vill ni nå ut med information till en större personalgrupp så kan vi erbjuda föreläsningar eller kortare kurser inom flera aktuella områden.

Frågor?
Kontakta Krysmyntha på 070-9561762 eller på info@krysmyntha.se.